Закони України   

Закон України Про освіту

Закон України Про загальну середню освіту

Закон України Про дошкільну освіту

Закон України Про позашкільну освіту

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України "Про засади державної мовної політики"

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Конвенція про права дитини

Закон України "Про відпустки"

Закон України "Про охорону праці"

Кодекс законів про працю України

Державна програма "Вчитель"

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

Закон України "Про професійний розвиток працівників"

 

   Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України   

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Національну доктрину розвитку освіти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 листопада 2011 р. № 1392 Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 14 червня 2000 р. N 964 Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 12 березня 2003 р. N 306 Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад","загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 14 січня 2004 р. N 24 Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 20 квітня 2011 р. N 462 Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 12 квітня 2000 р. N 646 Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку