Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації

1. Відділ освіти Зборівської районної державної дміністрації Тернопільської області (далі - відділ освіти) є структурним підрозділом райдержадміністрації, який підпорядковується  голові районної державної адміністрації та директору Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації.

2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями голів обласної та районної  державних адміністрацій, актами     відповідних органів місцевого самоврядування, а також власним Положенням про відділ освіти. 

3.Основними завданнями відділу освіти є:

• реалізація державної політики в галузі освіти  з  урахуванням  особливостей соціально – культурного середовища району;
• створення умов   для  реалізації  гарантованого  Конституцією України права громадян на  отримання  повної  загальної  середньої  освіти; 
• здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах  району  і  належать  до  сфери   управління  державної адміністрації,  та координація діяльності цих навчальних закладів; 
• зміцнення матеріальної бази навчальних закладів; 
• аналіз стану освіти в районі,  прогнозування  та  розроблення  районної   програми   розвитку   освіти,   організація   виконання  зазначеної програми; 
• організація навчально-методичного  і  кадрового  забезпечення  навчальних    закладів,   підвищення   кваліфікації   педагогічних  працівників; 
• контроль за  дотриманням  законодавства  з   питань   освіти,  державного    стандарту    загальної    середньої   освіти   всіма загальноосвітніми   навчальними   закладами,   розташованими    на  території району; 
• участь у  розробленні  та  реалізації  варіативної  складової  змісту загальної середньої освіти;
• проведення ліцензування   та    атестації    загальноосвітніх  навчальних    закладів    розташованих   на   території   району,  оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
• забезпечення соціального захисту,  охорони життя, здоров'я та  захисту    прав    учасників    навчально-виховного    процесу   у  загальноосвітніх навчальних закладах.

Розпорядок роботи відділу освіти

Початок роботи відділу освіти:                           о 08-00

Закінчення роботи відділу освіти :                      о 17-15

Тривалість робочого дня у п’ятницю:                до 16-00

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину